Hoofdmenu

Sportintro Breda

Gasthuisvelden 11
4811 VX Breda

Hulp nodig?
Telefoon: 076 - 5233555

Sitemap
Hoofdcontent

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Bij deelname aan de Sportintro zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht:

  1. Clubs kunnen alleen deelnemen aan de Sportintro indien deelnemers na afloop van de cursus de mogelijkheid hebben een lidmaatschap af te sluiten.
  2. Door inschrijving van één of meerdere cursussen komt een overeenkomst tot stand tussen de club en Breda Actief. De club is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus.
  3. Alleen cursussen die vóór de aangegeven deadline zijn aangemaakt en passen op de voor de club beschikbaar gestelde pagina, worden vermeld in het boekje.
  4. Contactgegevens van de club (naam organisatie, contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer) zijn vanaf het moment van inschrijving zichtbaar in het boekje en op de Sportintro website.
  5. Telefoonnummers van deelnemers mogen alleen in geval van nood worden gebruikt (bijvoorbeeld om ouders in te lichten bij het oplopen van een ernstige blessure). Overige contactgegevens van deelnemers mogen enkel worden gebruikt in relatie tot de Sportintro activiteit.
  6. Cursussen die in het boekje zijn opgenomen en cursussen met minimaal één deelnemer kunnen niet worden geannuleerd.
  7. Cursussen kunnen tijdens de inschrijfperiode voor deelnemers niet worden aangepast, tenzij er voor de betreffende cursus nog geen inschrijvingen zijn.
  8. Iedere deelnemer aan de Sportintro heeft recht op deelname aan de cursus zoals deze op het moment van inschrijving wordt aangeboden. Indien een cursus(deel) onverhoopt geen doorgang vindt, biedt de club deelnemer(s) tijdig een passend alternatief.
  9. Breda Actief vergoedt geen extra sportmateriaal, trainers en accommodatiekosten.
  10. Breda Actief kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet opdagen van ingeschreven deelnemers.